Over de verrichtingen app

Verrichtingen App

Korte uitleg

De Verrichtingen App helpt om medische handelingen (verrichtingen) in o.a. ziekenhuizen makkelijker en compleet te registreren. Zowel de medische registratie als de financiële administratie is hiermee met 1 handeling direct aan de bron te registreren.

De arts of verpleegkundige kan met de app eenvoudig de patiëntensticker/pas inscannen of het patiëntennummer intoetsen in de app. Hierna krijgt de gebruiker een overzicht van verrichtingen specifiek voor zijn specialisme te zien. Deze verrichtingen zijn ingedeeld in duidelijke categorieën en zijn zelf eenvoudig in te delen en te beheren.

De Verrichtingen App is zowel in de Apple Appstore als in Google Play te downloaden.

Download_AppstoresDownload nu

Zorgadministratie

Uit diverse onderzoeken (NZa en van het Erasmus MC) blijkt dat lang niet alle zorgactiviteiten compleet, foutloos en tijdig worden geregistreerd. Door De Verrichtingen App kunnen specialisten efficienter werken en hoeft er minder te worden gecorrigeerd. Het gebruik van de Verrichtingen App leidt tot kostenbesparing en betere managementinformatie.

De Verrichtingen App is met name handig wanneer een specialist niet achter zijn PC zit. Zoals bij intercollegiale consulten, zaalrondes en op de spoedeisende hulp. De eenvoud van de Verrichtingen App zorg voor een snelle en professionele werkwijze. Verder voldoet de Verrichtingen App aan alle veiligheidseisen in het ziekenhuis.

Zorgadministratie
ZIS en EDP koppeling

EPD en/of ZIS koppeling

De Verrichtingen App kan de informatie direct doorsturen naar elk EPD of het ZIS. Door innovatief gebruik te maken van de huidige zorgstandaarden is de koppeling met elk Nederlands ZIS en EPD zeer snel te realiseren én met een zeer kleine ICT ‘footprint’. Bij het Erasmus MC is de Verrichtingen App gekoppeld aan het huidige EPD maar aangezien er binnenkort een nieuwe zorgsuite zal komen is compatibiliteit een belangrijk onderdeel bij het ontwerp geweest.

Erasmus MC

In opdracht van de afdeling KNO Heelkunde van het Erasmus MC is de Verrichtingen App ontstaan. Na succesvolle pilots op verschillende afdelingen van het Erasmus MC zal iVenture Company de Verrichtingen App nu implementeren voor het gehele ziekenhuis. iVenture Company verzorgt het gehele proces van ontwikkeling tot implementatie voor het Erasmus MC. Daarnaast is iVenture Company de wereldwijde exclusieve licentiehouder en exploitatie partner van Erasmus MC voor de Verrichtingen App. Vanaf het 2de kwartaal 2016 is de Verrichtingen App ook beschikbaar voor andere ziekenhuizen en zorginstellingen.

Bent u als zorginstelling geïnteresseerd om de Verrichtingen App in te zetten maar wenst u eerst eens te zien hoe het Erasmus MC de app inzet? Of wenst u van gedachte te wisselen van een ervaringsdeskundige bij het Erasmus MC? Laat ons dit weten zodat we een vrijblijvende demonstratie kunnen opzetten bij een afdeling van het Erasmus MC.

Erasmus MC Verrichtingen App

De werkwijze

Eenvoudige, veilige en doeltreffende werkwijze:

  1. Scan de patiënten barcode (of handmatige invoer)
  2. Tap de juiste verrichting(en) aan (afhankelijk van specialisme & poli)
  3. Verzend direct naar de administratie (ZIS, EPD of een administratieve medewerker)

Academisch ziekenhuis, periferie ziekenhuis, maatschap of zorgspecialist

De Verrichtingen app is een modulaire toepassing en daarom eenvoudig toe te passen in verschillende zorgomgevingen. Zoals bijvoorbeeld vanuit de centrale zorgadministratie van een ziekenhuis, een maatschap van zorgspecialisten of vanuit één individuele zorgspecialist.

In de basis stelt de Verrichtingen app een zorgspecialist in staat om de medische behandelingen en de gespendeerde tijd elektronisch vast te leggen via zijn smartphone.

Verdere verwerking van de data is afhankelijk van de zorgomgeving. Enkele mogelijkheden zijn:

  1. Real-time verwerking in het elektronische patiëntendossier (EPD).
  2. Real-time verwerking in de financiële administratie (DBC traject of facturatieproces vanuit de maatschap).
  3. Statistische gegevensverzameling.
  4. Markeren van patiënten voor nader overleg met collega artsen (multidisciplinair overleg).
  5. Coderingsysteem compatibiliteit en conversies (DBC sub trajecten, IDC-10 en SnoMed CT) zie ook de whitepaper van Nictiz

 

Geregistreerde gegevens

De naam, omschrijving en de codering van de medische behandelingen in de app is dynamisch en daarmee geschikt voor een eigen codering stelsels maar ook voor de CBV-codes van Dutch Hospital Data. Overige gegevens die worden geregistreerd zijn patiëntennummer, zorgverlener, producerende afdeling, producerend specialisme, aanvragende afdeling, aanvragend specialisme, medische verslaglegging en de datum & tijd van het consult.

VA_devices_transparant

Meer informatie?

1) Neem direct contact op!
2) Wij nodigen u ook graag uit bij een van onze klanten op locatie om de Verrichtingen app in werking te zien.

Back to Top